אם היו ברשותכם ProtoShares כלשהם בבלוק 32,000 (12/12/2013 12:05:31 AM UTC) – תוכלו לעשות שימוש במפתח ProtoShares הפרטי שלכם לקבלת MemoryCoins שנשמרו עבורכם בשרשרת הבלוקים של MemoryCoin. היחס הוא 10:1, כלומר, אם היו ברשותכם 100 ProtoShares, מחכים לכם 10 MemoryCoin.

כיצד לקבל אותם?
הדרך הקלה ביותר היא
1. הורידו ארנק MemoryCoin
2. הריצו אותו וחכו עד שסנכרון שרשרת הבלוקים יסתיים
3. סגרו את הארנק
4. העתיקו את קובץ ה wallet.dat של ProtoShares מעל ה wallet.dat של ה MemoryCoin. (כמובן, אל תעשו זאת אם הארנק לא ריק וישנו סכום כלשהו בחשבון – קודם גבו את הארנק)
5. הפעילו את הארנק מחדש
6. הכסף שלכם צריך להופיע בארנק

מתי יפוג תוקפו של כסף זה?
לא קיים תאריך תפוגה. הכסף ישאר בשרשרת הבלוקים עד שתחליטו להשתמש בו. אין צורך למהר, אך זכרו לא לאבד את מפתח ה ProtoShares הפרטי שלכם.

ה ProtoShares שלי היו בבורסה. מה עושים?
אם ה ProtoShares שלכם הוחזקו ע"י בורסה בתאריך החלוקה, אזי המפתח הפרטי נמצא גם הוא בידי הבורסה, והם יוכלו לקבל את הכסף עבורכם. יחד עם זאת, היו סבלניים בפניתכם אל הבורסה, יתכן והם עוד לא מכירים את הפרטים, MemoryCoin אינו נתמך ע"י הבורסה, וכל העניין הוא עבודה נוספת ולא צפויה עבורם.

סטטוס של בורסות שונות נכון לעכשיו:

BTC38.com : כרגע העניין בבדיקה
Bter.com : אין תגובה, אך משתמשים דיווחו כי תרם נעשתה חלוקה כלשהי.
Cryptsy.com : היתה אי-הבנה. השאלה הבאה היא בשבילכם!

אני הבעלים של בורסת מסחר במטבעות וירטואליים. כיצד עלי לבצע את החלוקה עבור המשתמשים שלנו?
הדבר תלוי בצורה שבה ה ProtoShares נשמרים עבור המשתמשים.

תסריט א: חשבון ה ProtoShares של כל משתמש נשמר בכתובת נפרדת.
זהו התסריט האופטימלי. ניתן לבצע טרנספורמציה פשוטה על זוג מפתחות ה ProtoShares פרטי-פומבי לקבלת מפתחות MemoryCoin תואמים. ראה קוד למטה.

תסריט ב: כל חשבונות ה ProtoShares נשמרים יחד תחת כתובת אחרת, או מספר כתובות.
תצטרכו לשחזר את מאזני המשתמשים נכון לתאריך ושעת ההפצה – (12/12/2013 12:05:31 AM UTC) – ולהמיר את המפתחות הפרטיים שבידכם בעזרת הקוד למטה לקבלת סכומי ה MemoryCoin. חילקו את הסכומים ישירות למשתמשים, אם הבורסה תומכת ב MMC, או ביקשו כתובות אליהן תוכלו לבצע העברה.

קוד ההמרה

string convertAddress(const char address[], char newVersionByte){
    std::vector<unsigned char> v;
    DecodeBase58Check(address,v);
    v[0]=newVersionByte;
    string result = EncodeBase58Check(v);
    return result;
}

//For the address
memoryCoinAddress = convertAddress(protoSharesAddress, 0x32)

//For the private key
memoryCoinPrivKey = convertAddress(protoSharesPrivkey, 0xB2)

1 תגובה

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *