פרמטרים
POW Hash: Momentum (64K XOR AES-CBC x 50) with SHA512 Generation
מטרת בלוק: 6 דקות
פורט: 1968
Codebase: ProtoShares 0.8.6 (Bitcoin 0.8.5)
תמורה לבלוק: 280 MMC, ירידה של 5% כל 1680 בלוקים
סה"כ מטבעות: 10 מיליון בשנתיים הראשונות, 2% אינפלציה לאחר מכן.
שינוי קושי: כל בלוק בעזרת Kimoto ‘Gravity Well’’

כרייה מוקדמת
נעשתה כרייה מוקדמת של כ 7.3% המחולקים לטווח רחב של כתובות, המורכבות משני חלקים
~6.2% – MemoryCoin Beta
כל הכספים מה MemoryCoin המקורי כפי שמופיע בבלוק 8820 מועברים לתוך שרשרת הבלוקים החדשה לבלוק מספר 1. MemoryCoin 2.0 מכיל 10 מיליון מטבעות, כך שקיים דילול משמעותי. דילול זה אינו מתייחס לתומכי MCF. ניתן לייבא כספים אלה ע"י שימוש בארנק הישן יחד עם שרשרת הבלוקים החדשה.

~1.12% – מחזיקי ProtoShares
בעלי ProtoShares לפי בלוק 32000 יקבלו חלק מ MMC לפי יחס של 1 MMC לכל 10PTS. עם קרוב למיליון PTS שנופקו, יחולקו כ 100,000 MMC בצורה זו. בעלי PTS יזכו במצטבר לכ 1% השקעה ב MemoryCoin בזמן השקתו. ניתן לייבא כספים אלה ע"י שימוש בארנק ProtoShares עם MemoryCoin. מומלץ להעביר את הכספים לארנק MemoryCoin חדש לאחר הייבוא.