MemoryCoin הינו מטבע קריפטוגרפי אשר שם לעצמו למטרה לדבר בשמם של אלה, אשר נדחקו לשולי המפה הכלכלית. הוא מאפשר לכל אדם להשתתף בכלכלת האינטרנט גם אם מקום מושבם הוא מדינה שבה חברות האשראי ו PayPal מסרבות לספק שרותים. אנשים יכולים לצבור ולהעביר את רכושם בעזרת משפט סיסמה בלבד.

מבוסס על קוד Bitcoin, אך ישנם מספר הבדלי מפתח.


כרייה מבוזרת

MemoryCoin מבזר את כריית המטבע. בעוד כריית Bitcoin דורשת חומרה יעודית ויקרה, ניתן לכרות MemoryCoin בצורה יעילה על חומרת מחשב רגילה כגון PC או מחשב נייד. כל אחד יכול להוריד את התוכנה ולהתחיל לכרות MemoryCoin.

כרייה מבוזרת מבטיחה:

  • חלוקה רחבה והוגנת יותר של המטבע
  • קל יותר להשגה – כל אחד שברשותו מחשב יכול לעשות זאת
  • השתתפות של אנשים משולי המפה הכלכלית – אנשים אינם נדרשים לחשבון בנק או חשבון בורסה. – כל אחד יכול לכרות מטבעות חדשים על PC תוך צריכת חשמל


כרייה מהירה

לעידוד ההשתתפות, יש ל MemoryCoin לו"ז כרייה מהיר. שכר הבלוק פוחת ב 5% כל שבוע במשך השנתיים הראשונות. כלומר, 90% מסך כל ה MemoryCoin ייוצרו בשנה הראשונה. 10% בשנה השניה. לאחר מכן יווצרו כ 2% מטבעות בכל שנה נוספת בתור אינפלציה קבועה.

לוח זמני הכרייה גורם לעליה מהירה בערכו של ה MemoryCoin ובכך מעודד השקעות במטבע ואימוצו. לאחר שנתיים, מחירו של ה MemoryCoin צפוי להיות מעט נמוך ממחיר החשמל הדרוש לכרייתו.


מענקי MemoryCoin

5% מה MemoryCoin החדשים שהתקבלו בתהליך הכרייה מוענקים בתור מענק למימון של פיתוח, תמיכה ושיווק. כל אדם רשאי להציע את מועמדותו למשרה והזוכים נקבעים לפי קולות ההצבעה של מחזיקי MemoryCoin. הדבר מבטיח תזרים מתמשך של מימון עבור פרויקטים לקידום MemoryCoin. אחוז אחד מסך המטבעות המתקבלים מכרייה מיועד לצדקה, ובדומה לפיתוח, גם כאן מנווט הכסף ע"פ קולות הצבעת מחזיקי MemoryCoin.