Every six minutes, somewhere in the world, a new block of MemoryCoin is minted. Every two hours there is a special block which also contains community grants. These are made to the addresses that lead the MemoryCoin vote. Grant awards make up 6% of all the MemoryCoin minted.


Stemme systemet

Valgsystemet trekker sammen to begreper – Stemmerett og Overførbar Stemmegivning. Stemmeretts betyr at MemoryCoin eiere’ innflytelse er i forhold til mengden av MemoryCoin de eier. Overførbar Stemmegivning betyr at eierne kan stemme med en prioritert rekkefølge, og deres stemme vil bli overført som preferanser er eliminert under stemme teller. Når en høyere preferanse er eliminert på grunn av mangel på støtte, er hele stemme overført til velgerens neste preferanse.

Denne Droop Quota brukes under avstemningen som teller.

Stemmerett resultater for hver blokk inntil nå kan kontrolleres ved hjelp av vote explorer.