Every six minutes, somewhere in the world, a new block of MemoryCoin is minted. Every two hours there is a special block which also contains community grants. These are made to the addresses that lead the MemoryCoin vote. Grant awards make up 6% of all the MemoryCoin minted.


Oylama Sistemi

Oylama sistemi iki konsepti biraraya getirir. – Bunlar, Oylama Hakkı ve Transfer Edilebilir Oylama’dır. Oylama Hakkı’ MemoryCoin sahiplerinin oy etkisinin, sahip oldukları MemoryCoin sayısına orantılı olduğu anlamına gelir. Transfer Edilebilir Oylama ise, MemoryCoin sahiplerinin tercih sırasına göre oylayabilecekleri ve tercihleri oy sayımı sırasında eleniyorken oylarının, transfer edileceği anlamına gelir. Daha yüksek bir tercih, destek eksikliği nedeniyle elendiğinde, tüm oylar, oylayan kişinin bir sonraki tercihine transfer edilir.

Bir Droop Kotası oy sayımı sırasında kullanılmaktadır.

Her blok için şimdiye kadarki oy sonuçlarını oy gezgini ile bulabilirsiniz.