Delinquency

Chief Executive Officer

CTO = CMO2.0

Co Chief Technology Officer

kanes

Chief Support Officer

CTO = CMO2.0

Co Chief Technology Officer

imorgen

Chief Marketing Officer

πφβφηιχ

Chief Marketing Officer 2.0

killerbyte

Chief Network Officer

Peace Geeks

Charitable Award.

MemoryCoin blockkchainen vil ansette 5 talentfulle individer med ansvar for håndtering av vedlikehold samt utvidelse av MemoryCoin. Disse stillingene er valgt. Vinnerene får 1% av all mining utført når dem sitter i stillingen. Vinnerene kan byttes ut når som helst med nok støtte fra MemoryCoin eierne (Dem som stemmer).

Stillingene er

CTO – Chief Technology Officer
Administrere kilden, jobbe med binærer, jobbe med utvikling

CNO – Chief Network Officer
Ta seg av nettverkstjenester for MemoryCoin, Blokk utforskere, pools, faucets (Belønningsbrønner), angrep

CMO – Chief Marketing Officer
Ta seg av nettsiden, markedsføring samt ta seg av offentlig kommunikasjon som gjelder MemoryCoin.

CSO – Chief Support Officer
Hjelpe brukere med problemer som måtte oppstå med mynten, lage oppslagsverk som skal hjelpe til med vanlige problemer, spørsmål eller andre problemer.

CEO – Chief Executive Officer
Kordinere de andre offiserene, sette lederskap og velge hvilken vei mynten skal gå.

Kandidatene er listet opp her –
https://memorycoin.org/candidates/

For å søke på en stilling, lag en spesiell formatert stemmeadresse, denne varierer med hvilken poisjon du ønsker, den burde starte med bokstavene MVTEceo, MVTEcto, MVTEcno, MVTEcmo eller MVTEcso

Du kan genere disse adressene ved å bruke VanityGen tool, og kjøre kommandoen,
oclvanitygen -o grantawardkey.txt -k -X 50 MVTEceo MVTEcto MVTEcno MVTEcmo MVTEcso

Lag deretter en post, en tråd eller en nettside som annonserer at du søker. Forklar hvilken stilling du ønsker, hva du vil gjøre i stillingen, og hvorfor du er det beste valget. Be MemoryCoin eiere om å sende 1 satoshi til din spesiall formaterte adresse.

MemoryCoin eiere stemmer med å sende satoshi til den spesiall formaterte MemoryCoin adressen. Stemmens vekt er avgjort av hvor mange Memorycoins stemmeren eier. Stemmens varighet er uendelig – Stemmere kan forandre sin stemme ved å sende 1 satoshi til en annen kandidat adresse. Stemmerne kan velge kandiater etter ønsket rekkefølge ved å sende 2 satoshi til andrevalget foreksempel. Stemmene telles hver 20 blokk, lønn er gitt ut til vinnerne hver 20 blokk.