Delinquency

מנכ"ל

CTO = CMO2.0

Co Chief Technology Officer

kanes

מנהל תמיכה

CTO = CMO2.0

Co Chief Technology Officer

tomorrow

מנהל שיווק

πφβφηιχ

Chief Marketing Officer 2.0

killerbyte

מנהל רשת

Peace Geeks

Charitable Award.

שרשרת הבלוקים של MemoryCoin מחפשים להעסיק 5 אנשים מוכשרים לצורך התמודדות עם תחזוקה ופיתוח המטבע. אלה תפקידים נבחרים. הזוכים מקבלים 1% מסך זכיות הכרייה במשך כל זמן שהותם בתפקיד. משתמשים בעלי MemoryCoins יכולים לשנות את בעלי התפקידים בכל רגע נתון בעזרת מערכת ההצבעות.

רשימת התפקידים

CTO – מנהל טכנולוגי
ניהול קוד, קבצים בינאריים ופיתוח

CNO – מנהל רשת
ניהול שרותי רשת עבור מטבע ה MMC, סיירי בלוקים, ברזים, התקפות

CMO – מנהל שיווק
תחזוקת האתר, שיווק ויחצנות מטבע ה MMC.

CSO – מנהל תמיכה
תמיכה במשתמשים על כל בעיותיהם עם מטבע ה MMC. הקצאת משאבים לפתרון בעיות נפוצות.

CEO – מנכ"ל
תיאום בין חברי ההנהלה, הטווית כיוון ודרך עבור מטבע ה MMC.

להלן רשימת המועמדים –
https://memorycoin.org/candidates/

להגשת מועמדות יש ליצור כתובת מיוחדת בפורמט ספציפי, לפי סוג התפקיד המבוקש. עליה להתחיל באותיות MVTEceo, MVTEcto, MVTEcno, MVTEcmo או MVTEcso

תוכלו ליצור כתובות אלה בעזרת הכלי VanityGen עם הפקודה,
oclvanitygen -o grantawardkey.txt -k -X 50 MVTEceo MVTEcto MVTEcno MVTEcmo MVTEcso

לאחר מכן צרו פוסט או דף שיבשר על מועמדותכם. הסבירו באיזה תפקיד הנכם מעוניינים, מה התוכניות שלכם, ולמה כדאי לאחרים להצביע לכם. בקשו ממשתמשי MemoryCoin לשלוח Satoshi 1 לכתובתכם המיוחדת.

מחזיקי MemoryCoins מצביעים ע"י שליחה של Satoshi לכתובות מיוחדות לסימון ההצבעות. משקלו של כל קול יחסי למספר מטבעות ה MemoryCoin שיש ברשותו של בעל הקול. הקולות נשארים בתוקף לתמיד – ניתן לשנות את הקול ע"י שליחה של Satoshi 1 לכתובת שונה. ניתן להצביע למספר מועמדים לאותו התפקיד לפי סדר עדיפויות, ע"י שליחה של Satoshi 2 לעדיפות שניה, לדוגמא. הקולות נספרים לאחר כל 20 בלוקים, משכורות משולמות לנבחרים לאחר כל 20 בלוקים